طرح جامع شهری چشم انداز سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های شهری

در تهیه طرح جامع سرمایه گذاری مهمترین هدف توسعه شهر با رویکرد اقتصادی می باشد بدان جهت اصطلاح جامع به کار گرفته می شود که این طرح مانند طرح جامع، سندی فرادست و تاثیر گذار بر طرح های خرد و کوچک مقیاس بعدی خواهد بود. یعنی مدیریت شهری تمامی سویه ها و جهت گیری های اقتصادی شهر را طی سال های آتی پیش بینی نموده و آنها را در طرح های بعدی نیز پیش بینی و کنترل نماید.به نحوی که حتی ضابطه ها برای اراضی پیش بینی نشده بعد از تهیه طرح نیز ارائه شود و در فرایند تهیه طرح مشاور موظف است که چشم انداز توسعه را به صورت دقیق ارائه دهد.

این طرح ها زمانی بکر و به گوش همگان آشنا نبود، اما امروزه به علت نیاز شهرداری ها به ایجاد درآمدهای پایدار به صورت فراگیر ارائه می شوند. از این حیث نیاز است که جدا از تمامی مباحث اقتصادی که می بایست مدیران شهری خود را موظف به آگاهی از فصول مختلف آن بدانند.همچنین نیاز است که مشارکت شهروندی و آموزش های شهروندی در حوزه های جذب سرمایه گذار به مردم ارائه گردد. چرا که این وجه از مهمترین وجوهی می باشد که شهر را با مخاطره عدم پذیرش حضور فعال بخش خصوصی مواجه می کند. و ضرورت به آسیب شناسی قومیتی، فرهنگی و حتی روانشناسی دارد. در این راستا همچنین بنا به تجربه  نیاز به حضور فعال NGO  ها و نهادهای مشارکت مدنی نیز می باشد که مدیریت شهری بدون حمایت آنان از پس رفع مشکلات و دغدغه های زیست محیطی احتمالی بر نخواهد آمد.

اما برای رسیدن به این طرح فرادست می بایست به ارکان اصلی دخیل در فرآیند تهیه آن و فرآیند جذب سرمایه گذار توجه ویژه ای داشت که به برخی از آنها اشاره خواهیم داشت:

 • مشارکت های عمومی
 • حضور فعال سرمایه گذار و بخش خصوصی
 • هماهنگی یکپارچه شهر و تمامی نهاد ها و ارگان ها جهت پاسخدهی به بخش خصوصی که سرمایه خود را بر روی شهر متمرکز می کند.
 • اعتماد سازی
 • توجه به سرمایه اجتماعی محلی
 • نیروی اشتغال محلی
 • ایجاد درآمدهای پایدار (درآمدهای مستقیم و غیر مستقیم)

در تهیه طرح جامع سرمایه گذاری یک شهر نیاز به مذاکرات و حضور در جلسات تدوین شرح خدمات این طرح وابسته به هویت هر شهر می باشد. و آسیب شناسی و نیاز سنجی اولیه بنا بر ضرورت ها و اولویت های وضع موجود برنامه ریزی خواهد شد. از جمله مواردی که ما در محتوای هر طرح جامع سرمایه گذاری به صورت منفک تاثیر گذار می دانیم این موارد می باشند:

 • بعد اقلیم، طبیعت و جغرافیایی شهر (نزدیکی به ساحل، نزدیکی به جنگل، توپوگرافی خاص شهر، نزدیکی به کوه، رودخانه و دیگر عارضه های طبیعی)
 • بعد تاریخی شهر
 • بعد گردشگر پذیری شهر
 • بعد مذهبی شهر
 • بعد مهاجر پذیری شهر
 • بعد صنعتی شهر
 • بعد کشاورزی و حاصلخیزی شهر
 • بعد شهرسازی و گردشگری شهری

از جمله تخصص هایی که در تهیه یک طرح جامع سرمایه گذاری می بایست به آن نگاه ویژه ای داشت و تیم اجرایی تهیه طرح را با حضور آنها فعال نمود عبارتند از :

 • تیم اقتصاد شهری
 • تیم شهرسازی
 • تیم مطالعات اجتماعی و فرهنگی

بیشتر بخوانیم
جداره های خیابان عنصری کلیدی در طراحی شهری

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × 4 =

اسکرول به بالا