شرح خدمات پیشنهادی مشاور- تهیه طرح جامع سرمایه گذاری شهر

 

گروه مهندسین مشاور معماری و شهرسازی پردیس نصیری با رویکردهای ذکر شده در تهیه طرح جامع سرمایه گذاری شهر فعالیت می نماید.

 

-شناخت شهر

-شناخت سازمان و نهادهای تصمیم گیرنده بر حوزه سرمایه گذاری

-بررسی مفاهیم و مبانی نظری رویکردهای تعیین استراتژی سرمایه‌گذاری شهری

-بررسی مستندات و طرح‌های فرادست

-بررسی دیدگاه‌ها و تمایلات فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بخش دولتی خصوصی و تعاونی و سایر صاحبنظران در استان در خصوص راهبردهای موجود و محتمل برای سرمایه‌گذاری و توسعه اراضی شهری

-بررسی شاخص‌های اقتصادی شهر منطقه در حال حاضر با تکیه بر آخرین مطالعات و اطلاعات و تشخیص قابلیت‌ها کمبودها و مشکلات اقتصادی شهر منطقه (از منظر ارتباط با توسعه کالبدی فضایی)

-تدوین چشم انداز و استراتژی نهایی توسعه اقتصادی اراضی شهر منطقه اعم از محدوده و حریم

-تدوین طرح جامع سرمایه گذاری بر مبنای طرح تفصیلی به منظور تشخیص و تعریف فعالیت های ارزش افزا در قطعات زمین مسطح در داخل محدوده قانونی و حریم شهر

-تدوین معیارها و شاخص‌های ارزش افزا کردن کاربری‌های طرح تفصیلی

-شناخت اجمالی کاربری‌های ارزش افزایی فعلی و طبقه‌بندی عملکرد آنها شناخت (راسته ها محورهای تجاری بازارها و فعالیت های ارزش افزا در حال حاضر از مقیاس شهری تا محله ای

-شناسایی اولیه اراضی مناسب جهت اجرای طرح‌های ارزش مثابه مربوط به تفکیک نوع کاربری موجود پیشنهادی مالکیت زمین

-تحلیل داده ها و بررسی نقاط قوت ضعف فرصت ها و تهدید های سرمایه گذاری در شهر (تحلیل SWOT)

-تدوین اهداف و خط مشی های کلان و بخشی سرمایه گذاری در شهر

-تدوین سیاست ها و راهبردهای  های کلان سرمایه گذاری در شهر در موضوعات و زمینه های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت

-تدوین برنامه ها و مشوق های سرمایه گذاری جهت حمایت های قانونی و افزایش امنیت سرمایه گذاران در سطح شهررشت با الگو برداری از سایر شهرهای موفق

-تدوین سیاست های راهبردی مشارکت و سرمایه گذاری در اراضی بزرگ مقیاس، استراتژیک و توسعه ای شهر که متعلق به بخش خصوصی می باشد و پیشنهاد فرایندها، مشوق ها و حمایت های قانونی مرتبط

-پیشنهاد بهبود ، اصلاح و ارتقای فرایندهای اداری و قانونی مرتبط با سرمایه گذاری

– امکان سنجی و اولویت بندی زمین های شناسایی شده بر اساس معیارها و شاخص های تعیین شده

-شناسایی امکانات و فضاهای موجود

-بررسی کمبودها نیازها و چگونگی تغییر کاربری با جایگزین ساختن سایت در حوزه همجوار در صورت لزوم

-تدوین بسته های سرمایه گذاری برای قطعات منتخب

تهیه شناسنامه فنی اقتصادی پروژه

-اطلاعات موقعیت ملکی حقوقی و زمین

-بررسی مشخصات سایت شامل مساحت شکل ابعاد و امکانات تجمعی زمین

-بررسی مشخصات سایت جایگزین شامل مساحت شکل ابعاد و امکانات آن (در صورت نیاز به جایگزینی)

-بررسی کاربری‌ها و بافت مجاور زمین

-بررسی امکان سنجی کاربری و میزان توده گذاری و ارائه طرح اولیه (کاربری فعالیت تراکم سطح اشغال و…)

-بررسی ارزش بازاری روز زمین و مسکن در حوزه نفوذ

-پیشنهاد و ارزش‌گذاری کاربری‌های قابل استقرار

-برآورد هزینه‌ها و درآمدهای طرح به قیمت پایه

-شناسایی بازارهای هدف و مطالعه میزان تقاضا و عرضه و تقاضا و عرضه تعداد جمعیت منطقه و متقاضیان استفاده از کاربرای ها و فعالیت های مختلف و پیش بینی

-سنجش کلی بازار هدف برای احداث فعالیت های مختلف در سایت

-انجام آنالیزحساسیت پروژه 

– بررسی نیازهای سرمایه ای، روشهای تامین مالی وتضامین  

-سرمایه موردنیاز 

-نحوه مشارکت یا سرمایه گذاری وتامین سرمایه مورد نیاز 

-زمان بازگشت سرمایه 

-مشوقها، ویژگیها و مزایای طرح  

و سایر مواردی که در تکمیل پکیچ بخش مطالعات و تهیه اسناد پروژه های سرمایه گذاری مورد نیاز می باشد.
 ( بخش اقتصادی و سرمایه گذاری)

-برآورد کلی سود سرمایه‌گذاری حاصل از اجرای پروژه در هر گزینه

-انتخاب الگوی گزینه نهایی برتر

-تدوین چارچوب برنامه کلیه زمان‌بندی اجرای پروژه

-تعیین روش سرمایه گذاری و مشارکت با توجه به شرایط حال

-ساخت بهره برداری تملک با گذاری واگذاری

-ساخت بهره برداری مالکیت

-خرید ساخت بهره برداری

-ساخت اجاره واگذاری

-بیع متقابل

-مشارکت مدنی

-سطح بندی پروژه ها جهت ارائه به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی

-مشاوره در نحوه اطلاع رسانی در خصوص بسته های سرمایه گذاری از طریق نمایشگاههای اختصاصی یا عمومی داخلی و خارجی

مشاوره در زمینه نحوه اطلاع رسانی در خصوص بسته های سرمایه گذاری از طریق رسانه‌های عمومی محیطی استانی ملی و بین المللی

اسکرول به بالا