مقالات طراحی شهری

طراحی شهری ، علمی که با عملگرایی، خلق و تولید مکان تعریف می‌شود و به شهرها هویت می‌بخشد. دانشی که میان مردم و شهرها ارتباطی ماندگار ایجاد کرده و تاثیر شگرفی روی زندگی آنها گذاشته است.

اسکرول به بالا