شرح خدمات پیشنهادی مشاور – مطالعات امکانسنجی پروژه

شرح خدمات پیشنهادی مشاور – مطالعات امکانسنجی پروژه

 

گروه مهندسین مشاور معماری و شهرسازی پردیس نصیری با رویکردهای ذکر شده در مطالعات امکانسنجی پروژه و مطالعات امکانسنجی پروژه های ذیل فعالیت می نماید. 

تهیه طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی آب درمانی

تهیه طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی نمایشگاه و بازار صنایع دستی

تهیه طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی پیست موتور سواری

تهیه طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی تله کابین

تهیه طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی زیپ لاین

تهیه طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی اسکیت

تهیه طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی کارتینگ

تهیه طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی پینت بال

تهیه طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی بوستان موضوعی

تهیه طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی شهر بازی

تهیه طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی سالن همایش

تهیه طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی سالن ورزشی چند منظوره

تهیه طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی بازار روز شهرداری

 

بخش اول : شناخت

 1. شناخت
  • بررسی و شناخت موقعیت اراضی مورد نظر در شیت شهری، منطقه و کشور
  • شناخت وضع موجود شهر و منطقه به همراه خدمات عمومی، ناحیه ای مشابه با موضوع طرح مورد مطالعه
  • شناخت وضع موجود وضعیت شبکه های عبور و مرور اصلی
  • بررسی عوامل اقلیمی موثر در طرح آماده سازی سایت
  • بررسی و شناخت معیارها و ضوابطی که در طرح ریزی کالبدی شهری و تهیه طرح های شهر مورد توجه قرار گرفته است (با توجه به بررسی های انجام شده درباره معماری، مصالح رایج، فضاهای شهری، بافت شهری، اقلیم، فرهنگ و سنتهای گذشته و موجود شهر.)
  • بررسی های مقدماتی مربوط به امکان تأمین آب، برق، گاز و امکانات دفع آب های سطحی و فاضلاب مجموعه بر اساس مطالعات طرح های موجود شهری
 • جمع بندی بخش ۱

بخش دوم : مطالعات مبانی

 1. مطالعات مبانی طراحی محیطی
  • بررسی تاثیرات نحوه استقرار بنا و جهت بهینه آن در رابطه با خصوصیات اقلیمی، چشم اندازها و مزیت های طبیعی و فرهنگی
  • بررسی سایر عوامل اقلیمی موثر در طراحی
 • جمع بندی بخش ۲

 

بخش سوم : مطالعات کالبدی

 1. مطالعات مبانی طراحی کالبدی
  • شناخت گونه شناسی معماری در وضع موجود منطقه
  • بررسی ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی در شهر و محدوده
  • بررسی معیارها و ضوابط قابل استفاده در طرح کالبدی
 • جمع بندی بخش ۳

 

بخش چهارم : برنامه ریزی فضایی

 1. برنامه ریزی وخط مش انتخاب معیارها و برنامه فیزیکی
  • تهیه الگوی سازمان فضایی مجموعه :
   • تهیه الگوی فضاهای عمومی مانند گذرها، میدانچه ها، گره ها، فضاهای باز عمومی، توقفگاهها، بدنه سازیها
   • حوزه استقرار خدمات در محدوده طراحی
  • ارائه جدول برنامه فیزیکی یکپارچه سایت
  • ارائه جدول برنامه فیزیکی (در زون بندی هر کاربری)
  • محاسبه مساحت خالص
  • تعیین اولویت های اجرائی
 • جمع بندی بخش۴

 

بخش پنجم : تهیه طرح آماده سازی

 1. ارائه طرح آماده سازی زمین به همراه مدل سه بعدی
  • ارائه رویکردهای طراحی شهری در سایت
  • تهیه نقشه تفکیک قطعات زمین
  • تهیه نقشه کاربری اراضی در سطح محدوده طرح آماده سازی به تفکیک هر کاربری
  • ارائه پیشنهادات مناسب فضاهای عمومی مانند : میادین، خیابان ها، معابر، تقاطع ها و نشانه های شهری، جزییات مربوط به موقعیت و خصوصیات کلی فضاهای، پیاده روها، پارکینگها
  • ارائه مدل سه بعدی سایت
 • جمع بندی نهایی

بخش ششم : محاسبات مالی

 1. محاسبات مالی و اقتصادی پروژه

۶-۱-   تحلیل تطبیقی بازار

۶-۲-   منابع اصلی درآمدزایی طرح

۶-۳-   راهبردهای توسعه تسهیلات و خدمات گردشگری مورد نیاز پروژه

۶-۴-   تعیین متراژ زیر بنا

۶-۵-   برآورد متراژ مفید

۶-۶-   میزان اشتغال زایی

۶-۷-   برآورد هزینه های ساخت

۶-۸-   برآورد درآمد ها

۶-۹-   برآورد مدت ساخت

۶-۱۰- برآورد هزینه ها    (Cost)

۶-۱۱- برآورد منافع (Benefit)

۶-۱۲- محاسبه ارزش حال پروژه (NPV)

۶-۱۳- محاسبه نرخ بازده داخلی (IRR)

۶-۱۴- محاسبه دوره بازگشت سرمایه (PI)

پیمایش به بالا
اسکرول به بالا