شرح خدمات پیشنهادی مشاور- طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی

 

گروه مهندسین مشاور معماری و شهرسازی پردیس نصیری با رویکردهای ذکر شده در پروژه های طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی و مطالعات امکانسنجی پروژه های ذیل فعالیت می نماید. 

تهیه طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی مجتمع خدمات رفاهی کنار جاده ای

تهیه طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی مجتمع خدمات بین راهی

تهیه طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی مجتمع توریستی

تهیه طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی مجتمع اقامتی

تهیه طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی مجتمع گردشگری

تهیه طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی مجتمع تفریحی

تهیه طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی مجتمع تجاری

تهیه طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی مجتمع ورزشی

تهیه طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی مجتمع فرهنگی

تهیه طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی پلازا

تهیه طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی دهکده توریستی

تهیه طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی بومگردی

تهیه طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی بازارچه گردشگری

تهیه طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی هتل

 

۱-مطالعات و شناخت

مقدمه و معرفی

کلیات طرح

اهداف طرح

مطالعات فرهنگی – اجتماعی و کارکردی

مطالعات اقلیمی

بررسی نمونه های مشابه خارجی طرح

بررسی نمونه های مشابه  داخلی طرح

بررسی گردشگر پذیر بودن منطقه

 

۲-گردآوری اطلاعات و انجام مطالعات پایه

بررسی ضوابط و مقررات شهرسازی و طرح های مصوب شهری موثر در ارتباط با طرح پروژه، و تدوین اثرات مقررات در مطالعات پروژه

بررسی فضاهای سبز و پوشش گیاهی

 

۳-برنامه ریزی فضایی

ارائه چک لیست فضاهای مورد نیاز

شناسایی سایر جوانب طرح

شرح ایده ها و کانسپت طرح

ارائه ی دیاگرام ارتباطی پیشنهادی طرح

ارائه برنامه فیزیکی طرح شامل مساحت ها، ظرفیت، سطح اشغال و زیربنا

 

۴-طراحی

پلان عمومی طرح کاشت

ارائه سایت پلان و جانمایی ایده ها بر روی زمین

 از مسیرها، گره ها، نقاط اصلی و المان ها با نشان دادن مصالح آنها در مقیاس مناسب

طراحی نما و مدل سازی سه بعدی ساختمان رستوران

طراحی و مدل سازی سه بعدی ساختمان هتل

طراحی و مدل سازی سه بعدی آلاچیق ها و معرفی مصالح پیشنهادی طرح

ارائه نقشه های سایت پلان

 

۵-تدوین ضوابط مورد نیاز در طرح

ضوابط طراحی

ضوابط کاربرد مصالح

ضوابط روشنایی

ضوابط تاسیسات برق،تهویه مطبوع و …

ضوابط زیست محیطی

۶-محاسبات فنی و اقتصادی طرح

مشخص نمودن منابع اصلی درآمدزایی طرح

راهبردهای توسعه تسهیلات و خدمات گردشگری مورد نیاز پروژه

تعیین متراژ زیر بنا

برآورد متراژ مفید

میزان اشتغال زایی

برآورد هزینه های ساخت

برآورد درآمد ها

برآورد مدت ساخت

برآورد هزینه ها    (Cost)

برآورد منافع (Benefit)

محاسبه ارزش حال پروژه (NPV)

محاسبه نرخ بازده داخلی (IRR)

محاسبه دوره بازگشت سرمایه (PI)

 

اسکرول به بالا