شرح خدمات پیشنهادی مشاور- طراحی پارک

 

گروه مهندسین مشاور معماری و شهرسازی پردیس نصیری با رویکردهای ذکر شده در پروژه های طراحی پارک فعالیت می نماید.

 

مرحله اول مطالعات مقدماتی طراحی پارک

 

۱-گرد آوری اطلاعات و انجام مطالعات پایه

 • مذاکره و تبادل نظر با کارفرما و کسب اطلاع از نیازمندی های فعلی و آینده پروژه
 • دریافت تمامی اسناد فرادست و نقشه های پارک در فایل اتوکد
 • بررسی تاریخچه بازی های محلی شهر
 • بررسی فضای تعیین شده از دیدگاه منظر شهری
 • بررسی نمونه‌های موفق داخلی و خارجی
 • بازدید محلی و کسب اطلاعات از موقعیت زمین
 • مطالعه ویژگی های اقلیمی و جغرافیایی محل طرح جامع شهری
 • جمع آوری اطلاعات مربوط به امکانات منطقه در تامین تاسیسات زیربنایی مورد نیاز پروژه از قبیل راه‌های ارتباطی شبکه های آب برق گاز مخابرات فاضلاب در وضع موجود و همچنین کسب اطلاع از طرح های آتی
 • بررسی کلی در مورد وضعیت زمین در موارد موثر در آن‌جا مطالعات از طریق بازدید محلی و مشاهدات عینی و جمع‌آوری اطلاعات و مدارک لازم انجام می‌گیرد
 • مطالعه ویژگی های اقلیمی و جغرافیایی محل شامل گردآوری اطلاعات و مدارک در زمینه های زیر

۱۰-۱-۱وضعیت باد ها و مشخصه های مربوط به آن

۱۰-۱-۲-وضعیت تابش آفتاب در فصول مختلف میزان دما و تغییرات آن

 

۲-بررسی و شناسایی کلی کالبدی ضوابط و مقررات

 • جمع آوری اطلاعات و بررسی در مورد وضعیت ابنیه و مستحدثات موجود در زمین محل احداث پروژه و همچنین بررسی کاربری زمین‌های مجاور بر اساس اطلاعاتی که بتوان از دستگاه‌های مربوط دریافت کرد
 • بررسی ضوابط و مقررات شهرسازی و طرح های موضعی و موضوعی همجوار
 • مشخص کردن معیارها آیین‌نامه‌ها و استانداردهای مرتبط با …

۳-بررسی ویژگی های محیط طبیعی سایت

 • معرفی و ارائه ملاحظات مرتبط با تیپولوژی گیاهی مناسب و سازگار با محیط پارک
 • بررسی نقاط تهدید
 • بررسی استفاده از بازی های مختلف با تجهیزات طبیعی

۴-مطالعات فرهنگی اجتماعی

 • بررسی و شناخت مفهومی کارکرد اصلی پارک
 • بررسی الگوهای کلی رفتاری بهره‌برداران و ذینفعان با رویکرد همه شمول بودن (افراد کهنسال- جوانان- نوجوانان- کودکان- مادران – خانواده‌ها)
 • بررسی سناریوهای همایش و گردهمایی

۵-برنامه ریزی کالبدی

 • مطالعه بررسی تجزیه و تحلیل و تعیین نیازمندی های کنونی و آینده پروژه به منظور دستیابی به مبانی برنامه ریزی و تعیین الگوهای پایه با توجه به معیارها و استانداردها
 • انجام مطالعات لازم و ارائه برنامه فضایی و همچنین برنامه تفصیلی فیزیکی پروژه در این بخش از خدمات فضاها و سطوح لازم زیربنا نحوه توزیع آنها در پارک نحوه استفاده از این سطوح و روابط بین بخش‌های مختلف پارک تعیین شده و با نمودارهای لازم ارائه می گردد
 • ارائه نمودار های ارتباط عملکردی درپارک

۶- تهیه طرح شماتیک و تهیه گزارش

 • طراحی سیمای کلی و مفهومی سایت
 • طرح جانمایی زمین بازی و فضای حرکتی
 • تهیه نقشه های شماتیک معرفی کلیات طراحی محوطه (زون بندی پروژه)
 • انجام مطالعات لازم و ارائه برنامه فضایی و فیزیکی پروژه ارائه نمودارهای لازم است خدمات فضاها سطوح لازم زیربنا نحوه توزیع آنها

 

مرحله دوم طراحی فاز ۱

 

مطالعات این قسمت بر اساس مدارک و گزارش مصوبه قسمت اول به شرح زیر انجام خواهد شد

 • بررسی تجهیزات زیر ساخت

۱-۱-تاسیسات بهداشتی شامل سرویس های بهداشتی دوش آب سرد و گرم جمع آوری و دفع فاضلاب در آب

۱-۲-باران جمع آوری و دفع زباله آتش‌نشانی آبیاری

۱-۳-بررسی و پیش بینی تاسیسات برق‌رسانی روشنایی و ارتباطی شامل:

 • روشنایی نوع چراغ ها و نحوه برق رسانی مناسب برای هر فضا
 • تهیه نقشه های فاز یک و گزارش مطالعات شامل

۲-۱-تهیه اتود اولیه در جهت تفهیم ایده‌های اصلی طرح

۲-۲-جانمایی و طراحی سایت به صورت دوبعدی مقیاس ۱.۱۰۰۰ یا ۱.۵۰۰

۲-۳-طراحی پلان فضای سبز و جانمایی گونه‌های گیاهی

۲-۴- طراحی پلان مبلمان پلان

۲-۵- پلان کلی محوطه شامل معابر پیاده

۲-۶-پلانهای جانمایی تأسیسات

۲-۷- نقشه اندازه گذاری سایت

 

مرحله سوم: طراحی فاز دو

 

 • تهیه طرح اجرایی
  • نقشه های اجرایی شامل:
 • پلان های جانمایی فعالیت‌ها
 • پلان جانمایی روشنایی
 • پلان فضای سبز
  • تهیه و ارائه جزئیات اجرایی تاسیسات روشنایی و تاسیسات آبی
  • مختصات و تراز بندی شبکه گذرهای پیاده و مقاطع طولی و عرضی گذرهای دوچرخه و تاسیسات
 • تهیه برنامه زمانبندی اجرای کار
  • ارائه جدول زمانبندی از ابتدا تا پایان پروژه
 • تهیه شناسنامه پروژه

این شناسنامه در برگیرنده شرح پروژه خلاصه‌ای از اطلاعات و آمار گردآوری شده که در طراحی مورداستفاده قرار گرفته است مشخصات اصلی پروژه از جمله سطوح زیربنایی هزینه اجرای عملیات و زمان بندی می باشد.

 • ارائه نهایی شامل ارائه کلیات و مستندات و مدارک
  • شناسنامه پروژه
  • ارائه آلبوم به صورت پوستر نهایی طراحی پارک
  • ارائه یک آلبوم به اندازه A3 شامل طراحی پلان معماری پلان تاسیسات آبی و برقی دیتیل های مختلف کاربری های طراحی شده در پلان

پیمایش به بالا
اسکرول به بالا