مشاور سرمایه گذاری پروژه های شهری

 

گروه مهندسین مشاور معماری و شهرسازی پردیس نصیری با رویکردهای ذکر شده در پروژه های مشاور سرمایه گذاری پروژه های شهری فعالیت می نماید. 
تهیه طرح جامع سرمایه گذاری شهر
تهیه بسته های اقتصادی سرمایه گذاری
مطالعات امکان سنجی پروژه
تحلیل اقتصادی و مدیریت پروژه

به نظر می‌رسد چیزی که به دنبال آن بودید یافت نشده است. شاید جستجو بتواند به شما کمک کند.

اسکرول به بالا