طرح و برنامه ریزی شهری

 

گروه مهندسین مشاور معماری و شهرسازی پردیس نصیری با رویکردهای ذکر شده در پروژه های طرح و برنامه ریزی شهری فعالیت می نماید.
طرح جامع
طرح تفصیلی
طرح موضعی
طرح ساماندهی
برنامه راهبردی عملیاتی پنج ساله
طرح موضوعی
طرح آماده سازی زمین
طرح هادی
طرح بهسازی و نوسازی
طرح مکان یابی شهر جدید
طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی
طرح توسعه و عمران شهرستان
طرح کالبدی منطقه ای
طرح مجموعه شهری
طرح شهرک
طرح کالبدی ملی
طرح جامع گردشگری

به نظر می‌رسد چیزی که به دنبال آن بودید یافت نشده است. شاید جستجو بتواند به شما کمک کند.

اسکرول به بالا