طراح و ایده پرداز پروژه های شهری

 

گروه مهندسین مشاور معماری و شهرسازی پردیس نصیری با رویکردهای ذکر شده در پروژه های طراح و ایده پرداز پروژه های شهری فعالیت می نماید
طراحی ورودی شهرها با رویکرد طراحی سکانس های متعدد
طراحی تم پارک ها (پارک های موضوعی)
طراحی با رویکرد گردشگری شهری
طراحی موضعی شهر با رویکرد اقتصاد محلی
طراحی محله خلاق
طراحی شهری با رویکرد حکمروایی خوب شهری
طراحی شهری با اتکا بر تجربه زیسته شهروندان
طراحی پارک علم و فناوری
برندینگ شهری
طراحی کارخانه های نوآوری
طراحی المان در مکان های عمومی

به نظر می‌رسد چیزی که به دنبال آن بودید یافت نشده است. شاید جستجو بتواند به شما کمک کند.

اسکرول به بالا