طراحی شهری

 

گروه مهندسین مشاور معماری و شهرسازی پردیس نصیری با رویکردهای ذکر شده در پروژه های طراحی شهری فعالیت می نماید.
طرح بازآفرینی شهری
طراحی فضای سبز و محوطه سازی
طراحی پارک
طراحی بلوار
طراحی خیابان
طراحی میدان
 طراحی محله
طرح اصلاح هندسی راه
طراحی شهری و مطالعات سیمای شهری
 طرح جامع نورپردازی شهر
طراحی شهرک های مسکونی
طراحی شهری اراضی شهرک های صنعتی
طراحی شهرک های دانشگاهی و خوابگاهی
طراحی شهری در سایت های فرودگاهی
طراحی شهری بافت تاریخی و بافت قدیم شهری
طراحی شهری بافت فرسوده
طراحی شهر های جدید
طراحی شهری آب کنار
طراحی شهری پیاده راه
طراحی پلازای شهری
طراحی پلازای محله ای
طراحی هندسی تقاطع های شهری بـه صورت هم سطح و غیر هم سطح
طراحی جداره خیابان
طراحی شهری مراکز تجاری و مال ها
طراحی و ساماندهی سواحل
طراحی و نوسازی بلوك های فرسوده
طراحی رود دره های شهری
طراحی شهری در حوزه آرامستان ها
طراحی شهری فضاهای رها شده
طراحی شهری گردشگری کوهستان
طراحی منظر شهری
طراحی فضای بی دفاع شهری
طراحی شهرک گردشگری

به نظر می‌رسد چیزی که به دنبال آن بودید یافت نشده است. شاید جستجو بتواند به شما کمک کند.

اسکرول به بالا