عناوین دوره های آموزشی مهندس پردیس نصیری

L
Previous
Next

تحلیل فضاهای معماری و شهری ۱

مراجعنویسندهزمان
مکانهای شهری فضاهای شهریمتیو کار مونا۸
مبانی نظری و فرآیند طراحی شهریدکتر جهان شاه پاکزاد۴
زیباشناسی در معماریگروتر۴
سیر اندیشه ها ۱دکتر جهان شاه پاکزاد۴
  • زمان کل ۲۰ ساعت

مناسب برای آزمون کارشناسی ارشد طراحی شهری 

Previous
Next

تحلیل فضاهای معماری و شهری ۲

مراجعنویسندهزمان
طراحی شهری در خیابان کارگرمهندس محمود توسلی۶
سیر اندیشه ها ۲دکتر جهان شاه پاکزاد۴
سیر اندیشه ها ۳دکتر جهان شاه پاکزاد۴
محیطهای پاسخدهبنتلی۶
  • زمان کل ۲۰ ساعت

مناسب برای آزمون کارشناسی ارشد طراحی شهری 

Previous
Next

تاریخ شهر و شهر سازی

مراجعنویسندهزمان
تاریخ شکل شهرموریس۸
تحلیلی بر ویژگیهای شهری در ایرانمهندس ناصر مشهدی زاده۳
از شار تا شهردکتر محسن حبیبی۴
تاریخ شهر اروپا تا انقلاب صنعتیدکتر جهان شاه پاکزاد۴
سیر اندیشه ها ( خلاصه سه جلد )دکتر جهان شاه پاکزاد۸
شهرسازی , تخیلات و واقعیاتدکتر محسن حبیبی۳
   
   
  • زمان کل ۲۸ ساعت

مناسب برای آزمون کارشناسی ارشد تمام گرایشات شهرسازی 

Previous
Next

مباحث عمومی شهرسازی

مراجعنویسندهزمان
کتاب سبز شهرداری ها جلد ۲ سازمان شهرداری ها و دهیاری ۲
کتاب سبز شهرداری ها جلد ۵ سازمان شهرداری ها و دهیاری ۲
کتاب سبز شهرداری ها جلد ۱۱سازمان شهرداری ها و دهیاری ۲
مجموع مصوبات معماری و شهرسازیشورای عالی شهرسازی ایران۴
شبکه ارتباطی درطراحی شهریدکترفریدون قریب۴
مقدمه ای بر برنامه ریزی شهریدکتر اسماعیل شیعه۳
پیش نویس برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی۲
برنامه ریزی شهرهای جدیددکتر زیاری۳
  • زمان کل ۲۲ ساعت

مناسب برای آزمون کارشناسی ارشد تمام گرایشات شهرسازی

Previous
Next

مبانی نظری معماری و طراحی شهری

مراجعنویسندهزمان
مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غربدکتر وحید قبادیان۴
فرایند طراحی شهریمدکتر بحرینی۴
کندوکاوی در تعریف طراحی شهریکوروش گلکار۴
از تولد تا بلوغ طراحی شهریدکترکوروش گلکار۲
طراحی شهریجان لنگ۴
معماری معاصر غربدکتر امیر بانی مسعود۴
سینمای شهرلینچ۴
  • زمان کل ۲۴ ساعت

مناسب برای آزمون کارشناسی ارشد طراحی شهری

ورکشاپ پایان نامه نویسی

مراجعنویسندهزمان
ورکشاپ پایانه نویسیپردیس نصیری۱۲
  • زمان کل ۱۲ ساعت

مناسب برای دانشجویان شهر سازی و معماری

ثبت نام در دوره های آموزشی

اسکرول به بالا