شرح خدمات پیشنهادی مشاور – طراحی فضای بی دفاع شهری

 

مرحله اول مطالعات پایه

 

گروه مهندسین مشاور معماری و شهرسازی پردیس نصیری با رویکردهای ذکر شده در پروژه های طراحی فضای بی دفاع شهری فعالیت می نماید.

 

۱-شناخت، تحلیل و آسیب شناسی

۱-۱-حضور در محل و بازدید میدانی در جهت شناسایی و رصد کردن فضای بی دفاع شهری

۱-۲- ثبت موقعیت فضاهای شناسایی شده جدید بر روی نقشه

۱-۳-بررسی نمونه های مشابه جهانی و داخلی جهت تعیین الگوی نظری

۱-۴-ارائه فهرست پیشنهادات و عملیات مشارکت مردمی در خصوص حساس سازی عمومی شهروندان نسبت به اینگونه فضاها به منظور تقویت مسئولیت پذیری اجتماعی

۱-۵-حضور در جلسه با کارفرما و کسب اطلاعات اولیه فرداست و نقطه نظرات کارفرما

۱-۶-ارائه تحلیل SWOT

۱-۷-ارائه گزارش و مستند سازی

 

مرحله دوم

۲-مطالعات فاز یک و رسیدن به الگو طرح

۲-۱-تحلیل عدم ارتباط بین فرم و عملکرد فضا در فضاهای شناسایی شد

۲-۳- مطالعات راهبردی در خصوص طراحی محیط با نگرش پیشگیری از جرایم

۲-۴-تعریف فضاهای کنترل شده در ساختار شهری و نمود آن در طراحی شهری

۲-۵- بررسی افزایش نظارت طبیعی در مناطق گذارشهری

۲-۶-ایجاد و پراکنش فضاهای عمومی نیمه عمومی و خصوصی بر روی نقشه

۲-۷-طراحی  مکان_رفتار های ایمن در مناطق نا ایمن شناسایی شده

۲-۸- ایجاد دید از داخل به بیرون با پنجره های مشبک و کاهش دید از بیرون به درون برای حفظ ایمنی

۲-۹-بررسی نظری و عملیاتی راهکارهای پیشگیری از جرم به واسطه طراحی

۲-۱۰-ارائه چارچوب جامع طراحی

۲-۱۱-تهیه اتود اولیه در جهت تفهیم ایده‌های اصلی طرح

۲-۱۲-تهیه تمامی نقشه های فاز یک بر اساس چارچوب ارائه شده:

۱-۱۲-۱-طراحی پلان یکپارچه فضا

۱-۱۲-۲-راحی پلان فضای سبز و جانمایی گونه‌های گیاهی

۱-۱۲-۳-طراحی پلان مبلمان

۱-۱۲-۴-پلان کلی محوطه شامل معابر پیاده شبکه جمع آوری و دفع آبهای سطحی

  • پلان های جانمایی تأسیسات

 

مرحله سوم

۳-نقشه های فاز دو 

۳-۱-ارائه پلان های جانمایی فعالیت‌ها

۳-۲-ارائه پلان جانمایی روشنایی

۳-۳-ارائه پلان فضای سبز

۳-۴-ارائه پلان مبلمان شهری

۳-۵-ارائه ارائه جدول زمانبندی از ابتدا تا پایان پروژه

۳-۶-تهیه شناسنامه پروژه

۳-۷-ارائه نهایی شامل ارائه کلیات و مستندات و مدارک شناسنامه پروژه

اسکرول به بالا